De Klimopschool  is een school waar de ouderparticipatie een belangrijke rol speelt.
Een goed contact en goede samenwerking met ouders is een belangrijke voorwaarde om te komen tot realisering van onze principes en doelstellingen.
We hechten grote waarde aan een ‘lage drempel’, een eerlijke en open communicatie tussen ouders/ verzorgers en school.
Net als de kinderen willen we dat ook ouders/ verzorgers zich thuis voelen in de  school.

De Ouderraad (OR)

Wat doet de ouderraad? 

De ouderraad helpt bij het (mede) organiseren van vieringen of activiteiten. Zoals het kerstfeest, schoolontbijt en het eindejaarsfeest bij afsluiting van het schooljaar. 

De ouderraad neemt een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of als er vragen zijn van algemene aard worden deze ingebracht tijdens de tweemaandelijkse vergaderingen en gedeeld met de aanwezige leden van het schoolteam. Indien het nodig wordt geacht om alle ouders op de hoogte te brengen van beslissingen of aanpassingen, wordt u op de hoogte gebracht middels een nieuwsbrief. 

Denkt u met ons mee? 

Als ouderraad vertegenwoordigen wij de belangen van ouders en leerlingen in het algemeen. Om dit te kunnen doen, is het voor ons wel belangrijk om te weten wat er leeft. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Wij horen het graag! U kunt contact met ons opnemen met Willemijn Brinkhuis willemijn.brinkhuis@gmail.com (Voorzitter OR)

Parro

Parro is een oudercommunicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en school versterken. Met Parro bent u altijd op de hoogte, bekijkt u de leukste momenten van uw kind en heeft u direct contact met onze school. Parro is veilig en privé, foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Nieuwe ouders krijgen een uitnodiging voor Parro via de mail en kunnen dit als applicatie op hun telefoon installeren.