Leerlingenparticipatie vinden wij erg belangrijk binnen de Klimopschool VSO

Wij hebben een leerlingenraad die gekozen wordt door de leerlingen zelf. Er mogen twee leerlingen per klas per schooljaar deelnemen. Ieder jaar voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen de module “vergaderen” aangeboden en worden er binnen de klas met elkaar twee vertegenwoordigers gekozen die namens de klas gaan deelnemen aan de leerlingenraad. De teamleider en een leerkracht vertegenwoordigen de leerlingenraad namens de directie en het team. In de eerste leerlingenraad vergadering van ieder schooljaar kiezen we de voorzitter en de notulist en ook de twee leerlingen die reserve zijn. De leerlingen die hiervoor interesse hebben motiveren hun keuze en presenteren zichzelf. Na deze verkiezing zijn de rollen en taken duidelijk.

We vergaderen 5 a 6 keer per jaar. De voorzitter maakt de agenda en zit de vergadering voor. De notulist schrijft alle afspraken op en deelt de notulen uit. Indien nodig ondersteunt de deelnemende leerkracht de leerlingen bij hun taak. Alle leerlingen vertegenwoordigen hun eigen klas. Ze inventariseren nieuwe ideeën, koppelen gemaakte afspraken terug naar hun klasgenoten en doen onderzoek onder de leerlingen als er nieuw beleid gemaakt moet worden.  

Op termijn willen we ook structureel een aantal keer per jaar samenkomen met de leerlingenraad van het Asteria College. Samen kunnen we dan ideeën uitwisselen en beleid afstemmen voor VSO Atalant.