Op deze pagina vindt u  informatie terug over de schooltijden, vakanties en vrije dagen en de klachtenregeling.

Onder downloads kunt u het schoolplan, de schoolgids, de bijlage behorende bij de schoolgids en het aanvraagformulier voor extra verlof terugvinden.