De Klimopschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
We bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 20 jaar die ‘zeer moeilijk leren’ en specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben. We zijn gericht op het versterken en ontwikkelen van de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen.
Samen met ouders/ verzorgers en onze netwerkpartners maken we het onderwijs passend.

 

We bereiden de leerlingen voor op hun toekomst!

De SO-afdeling  bestaat  uit  leerlingen van vier  tot  en met  twaalf  jaar.
Het SO maakt deel uit van het IKC+ het Schor aan de Grevelingenstraat.

De VSO-afdeling is voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar.
Het VSO maakt deel uit van VSO Atalant samen met het Asteria college gelegen aan de Korczakstraat.

Locaties

Wij werken op twee locaties. 

Locatie SO aan de Grevelingenstraat: 

Directeur: Meryem Walraven-Razani
e-mail: m.razani@ozeo.nl

Locatie VSO aan de Korczakstraat:

Directeur: Ilja de Bree
e-mail: i.bree@ozeo.nl