Om leerlingen optimale kansen te bieden werkt het VSO van de  Klimopschool samen over de eigen grenzen van de school heen met (onderwijs)partners in de regio. Op deze pagina leest u meer over de verschillende vormen van samenwerking. 

Zeeuwse Stichting Maatwerk 

Alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs in Zeeland en de ENTREE opleiding van Scalda zijn aangesloten bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM), zo ook de Klimopschool. Binnen ZSM werken  verschillende partijen nauw samen om kwetsbare jongeren toe te leiden naar een plaats in de maatschappij die aansluit bij hun mogelijkheden en talenten. 

Onze partners

Op dit moment werken we o.a. verder samen met de volgende partners.  

 

 • Samenwerkingsverbanden PO en VO 
 • Stichting Revant revalidatie 
 • Stichting Zeeuws Maatwerk 
 • Jeugd en Gezin GGD  
 • Visio 
 • RPCZ 
 • CED 
 • Auris 
 • Juvent 
 • UWV 
 • CCE 
 • CJG 
 • Veilig Thuis
 • Wijkagent 
 • Emergis 
 • Amares 
 •  Intervence 
 • De Berkenschutse centrum voor epilepsie 
 • Leerplichtambtenaar (RBL) 
 • WMO Gemeente voor vervoer en gemeentelijke voorzieningen 
 • Diverse zorgboerderijen 
 • logeervoorzieningen en buitenschoolse opvang: 
 • Akkerwinde 
 • Gors 
 • ’s Heeren Loo 
 • Philadelphia 
 • Stichting KIO 
 • Tragelzorg 
 • Zuidwester 
 • Logeervoorzieningen en buitenschoolse opvang