Op onze VSO afdeling zitten leerlingen van 12 tot en 20 jaar verdeeld over zes groepen. We bereiden de leerlingen voor op wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. 

Naast o.a. lezen, rekenen, wereldoriëntatie, vrijetijdsbesteding, omgaan met media en bewegingsonderwijs wordt er projectmatig gewerkt en  verschillende praktijkvakken aangeboden. Hierbij kun je denken aan groen, techniek, detailhandel, horeca en huishoudkunde. 

Sinds dit cursusjaar heeft het VSO een aanbod van naschoolse activiteiten als b.v. fotografie, koken, bakken, crea-activiteiten, bootcamp, beauty Day activiteiten, werken met drones enz. 

En er is nog meer: je werkt toe naar een stage… 

De leerlingen krijgen veel verschillende vakken die gericht zijn op uitstroom naar dagbesteding of de arbeidsmarkt, kortweg arbeidstoeleiding.

Vanaf het eerste jaar in het VSO wordt hier naar toe gewerkt middels domeinoriëntatie, bezoeken aan verschillende dagbestedingsplekken en bedrijven. Daarnaast wordt er in de klas gewerkt aan leergebied overstijgende leerlijnen die van toepassing zijn op de arbeidstoeleiding, denk aan leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. De aangeleerde vaardigheden leren leerlingen toe te passen in een betekenisvolle omgeving tijdens groeps-, snuffel- en individuele stages.

U leest meer over het stagetraject  op de pagina Uitstroom.

Het VSO van de Klimopschool zit sinds augustus 2020 samen met het Asteria college (een school voor leerlingen met aandacht voor gedrag) samen in het gebouw VSO Atalant. Beide scholen hebben de uitstroom dagbesteding en arbeid.