Onderdeel van


MR/OR

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is gekozen door stemming en bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR houdt zich in hoofdzaak bezig met de volgende taken:

 • Interne organisatie op school, o.a. vaststellen van vakanties.
 • Het financieel beheer. Meedenken over de begroting van de school.
 • Het onderhouden van contacten met het bestuur.
 • Vaststellen van het schoolwerkplan.

De MR is gebonden aan wettelijke richtlijnen en zal als zodanig moeten handelen.
Dit doet ze in nauwe samenwerking met de Ouderraad.
Stichting de Korre heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). (Zie algemeen gedeelte.)
De GMR van de Korre en de MR van de school hebben

 • een adviesrecht en 
 • instemmingsrecht ten aanzien van een aantal zaken.

In een reglement is vastgelegd over welke zaken het ‘ouderdeel’ en ‘personeelsdeel’ van de GMR en de MR advies- of instemmingsrecht heeft. (Op school is een exemplaar aanwezig.)
Dit betekent dat voor al deze zaken de (G)MR binnen een termijn van 6 weken advies of instemming moet geven aan voorstellen van bestuur/directieraad van de Korre en/of de directie van de school.

De medezeggenschapsraad van de Klimopschool bestaat uit:

Drie ouderleden, drie personeelsleden en één adviseur (directeur):
Voorzitter: Egbert Kruithof
Secretaris: Roos van Liere

Oudergeleding:

 • Silvia Apner (moeder van Arend Apner)
 • Esther de Bruine-Verburg (stiefmoeder Rosa de Bruine)
 • Egbert Kruithof (vader van Bas Kruithof)
 • Ingrid van Viersen (moeder van Najib)

Personeelsgeleding:

 • Mariska Nijsse (leerkracht
 • Karin van Kuppevelt (assistent) 
 • Roos van Liere (leerkracht)


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Korre bestaat uit: ouders en personeelsleden van stichting de Korre. Je hoeft geen lid van een MR te zijn om lid van de GMR te worden. De GMR heeft in totaal vijf ouderleden, vijf personeelsleden en als adviseur namens het bestuur: de portefeuillehouder ‘algemene zaken’ en ‘inhoud’ van de directieraad. Meryem Walraven en Susanne Zoutewelle vertegenwordigen de MR in de GMR.

Voor vragen of opmerkingen over de (G)MR kunnen u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Ouderraad (OR)

De school neemt een belangrijk deel van de opvoeding van uw kind over en daar zult u dus bij willen zijn. Daarvoor is de Ouderraad. De O.R. helpt niet alleen bij het koffiezetten op ouderavonden, maar denkt en praat mee over zaken, die direct met uw kind op school te maken hebben.

 • Door regelmatig te vergaderen houdt zij zich op de hoogte van datgene wat er op school gebeurt. Ze zijn de achterban van de Medezeggenschapsraad.
 • Overlegt met school over de invulling van diverse gebeurtenissen, zoals festiviteiten, kerstviering, sinterklaasfeest etc.
 • Geeft praktische hulp bij de uitvoering van activiteiten op school.
 • Zorgt voor een bloemetje of een presentje voor jarige leerlingen, evenals attenties bij sinterklaas en kerst.
 • Is aanspreekbaar voor andere ouders, wanneer deze vragen of opmerkingen over school hebben.
 • Bevorderen van contact tussen school en ouders en tussen ouders onderling.
 • Er wordt door de ouderraad 1 keer in de twee jaar een ouderavond georganiseerd.

Via de schoolkrant zult u regelmatig van de activiteiten van de ouderraad op de hoogte worden gehouden. Jaarlijks krijgt u een overzicht en een begroting omtrent de financiële middelen, samen met een acceptgiro voor uw vrijwillige bijdrage.
Besteding ouderbijdrage:

 • cadeaus leerlingen: elke leerling krijgt een klein cadeautje op zijn/haar verjaardag
 • bijdrage kosten Sinterklaas; kerstviering; afsluiting schooljaar
 • attenties bij huwelijk, geboorte e.d.

Uw bijdrage is onmisbaar en komt ook ten goede aan uw kind.

De Ouderraad bestaat uit minimaal 5 leden. Momenteel zijn deze ouders lid:
Voorzitter Jolanda Drost- moeder van Maarten 
Secretaris: Ilona Neele- moeder van Wesley 
Penningmeester: Suzanne Laureijssen moeder van Rosa de Bruine 

Ingrid van Viersen moeder van Najib
Monique moeder van Lanah
Nicolette moeder van Matthieu
Mireille moeder van Nuria
Patricia moeder van Dominique
 

Adviseur vanuit school: Inge Schonewille (teamleider so) Voor informatie kunt u terecht bij de school, die u kan doorverwijzen naar ÈÈn van de leden van de Ouderraad.

 

 

Copyright © 2010 - 2019 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!