Onderdeel van


Leerlingenraad

We hebben een leerlingraad op school omdat wij vinden dat onze leerlingen mee mogen denken over hun eigen onderwijs.

Vanuit de onderwijsinhoud die wordt aangeboden binnen de Klimopschool staat ook het kerndoel "De leerling leert hoe hij betrokken kan zijn in medezeggenschap en besluitvormingsprocessen en welke bijdragen hij kan leveren aan een plezierige en stimulerende leer-, werk- en woonomgeving". 
Vanuit dit kerndoel worden de lessen leerlingparticipatie gegeven.

Om leerlingraad deelnemer te kunnen zijn moeten kinderen bepaalde talenten bezitten. De leerlingen kunnen zichzelf hierin beoordelen, en uiteindelijk wordt er door middel van een stemronde gekozen. Ieder kind uit de klas die zich niet als kandidaat voor de leerlingenraad beschikbaar heeft gesteld mag stemmen op een medeleerling die zich wel beschikbaar heeft gesteld.

Dit is o.a. een beoordelingsformulier voor de leerlingenraad:

Rood = dit vind ik moeilijk, groen = dit vind ik makkelijk   

  1. Rechtop  zitten. 
  2. Aardig praten.
  3. Durven praten.
  4. Elkaar laten uit praten.
  5. Naar elkaars mening luisteren, 
    jou mening mag er zijn!
  6. Elkaar aankijken tijdens het praten.

Niemand kan beter vertellen wat er in onze leerlingraad gebeurd dan de leerlingen zelf.
Hieronder korte reactie's:

* We hebben op school een leerling raad en daar zitten 10 kinderen van onze school uit het VSO. Een leerling raad houdt in dat je dingen met elkaar overlegd over de school. 
Elk kind kan altijd met vragen naar de 10 kinderen die in de leerling raad zitten en wij praten daar dan over. 
Een van de leerlingen is als  voorzitter gekozen, die vertelt alle puntjes die besproken moeten worden. 
Een andere leerling is  de notulist. Die  schrijft alle belangrijke punten op zodat je bij de volgende vergadering alles terug kan lezen. 
Juf Marieke is iedere keer bij de vergaderingen van de leerling raad.

In de  leerlingraad  praat je over de school bijvoorbeeld over het schoolplein om dit mooier te maken. Maar ook over leerling kluisjes, die we nu ook gekregen hebben! Ook praten we over de leerlingkantine, die we volgend jaar gaan starten.
Ook vind ik het leuk om naar andere kinderen te luisteren die een andere mening hebben. Omdat zij ook goede ideeën hebben en dan kan ik daar iets mee doen. 

 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!