Onderdeel van


Aanmelden

Het is raadzaam om contact op te nemen (bezoek brengen aan) met de Klimopschool op het moment, dat er sprake is van aanmelding van uw kind voor de indicatiestelling cluster 3, ZMLK. (Zie indicatiestelling)
Uiterlijk moet u contact nemen met de Klimopschool voor de ZMLK als u de beschikking van de toelaatbaarheid tot het ZMLK-onderwijs van de CvI ontvangen heeft.

  1. Maak telefonisch afspraak voor een gesprek met de directeur, Peter Lijnse, van de Klimopschool.
  2. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de Klimopschool gevolgd door een rondleiding. De school krijgt van u belangrijke informatie over uw kind en over uw wensen t.a.v. de school.
  3. U krijgt het aanmeldingsformulier mee om thuis in te vullen. Wilt u het aanmeldingsformulier z.s.m. weer naar de school terugsturen.
  4. Als de school het aanmeldingsformulier heeft ontvangen wordt een afspraak gemaakt voor een observatie van uw kind op de Klimopschool. Deze observatie bestaat uit 3 schooldagen waarop ook aanvullende onderzoeken gedaan kunnen worden: didactisch (door de leerkracht), psychologisch (door de orthopedagoog) logopedisch (door de logopediste), motorisch (door de Cesar-therapeut).
  5. De gegevens van uw kind worden besproken in het multidisciplinair team, Commissie van Begeleiding. Hier wordt formeel besloten over de plaatsing van uw kind op de Klimopschool.
    Let op: De CvI (de Commissie van de Indicatiestelling) beslist over de toelaatbaarheid van de leerling tot het ZMLK-onderwijs. De CvB (de Commissie van de Begeleiding) beslist over de plaatsbaarheid van de leerling op de specifieke school.
  6. Na de CvB-vergadering wordt u op de hoogte gesteld over het definitieve besluit en over de datum waarop uw kind op de Klimopschool kan beginnen.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!