Onderdeel van


Pestpreventie

Op de Klimopschool is in kaart gebracht wat wij doen om pesten te voorkomen. Dit is samengevat in onderstaande piramide. De preventiemaatregelen die omschreven staan in het groene gedeelte moeten ervoor zorgen dat de grootste groep leerlingen niet pest of gepest wordt. Voor de uitzonderingen, het gele gedeelte in de piramide, hebben we aanpassingen in de preventie aanpak. Mocht het toch gebeuren dat pesten ondanks de preventie op school voorkomt dan volgen wij het stappenplan anti-pesten. 

Wat is pesten?

"Pesten op school is het langdurig/herhaaldelijk uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een groep/persoon tegen één of meer medeleerlingen, die niet (meer) in staat is/zijn zichzelf te verdedigen. Een leerling wordt getreiterd of gepest als hij/zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meer personen.”

Vanuit de onderwijssetting kunnen de volgende voorbeelden van pesten genoemd worden:

 • Stukmaken, afpakken en/of verstoppen van eigendommen
 • Naroepen, uitlachen en/of belachelijk maken 
 • Schelden of scheldnamen geven, dreigen
 • Nadoen, imiteren, bij voorkeur sterk overdreven
 • Uitsluiten van groepsspel of sportactiviteit, doodzwijgen
 • Fysiek geweld 
 • Afpersing: dwingen om geld of spullen te geven of iets voor de pester te doen 

Stappenplan bij pesten*
Versie 17-5-2016 

Word je gepest? Praat er thuis en op school over. Je mag het niet geheim houden.

Stap 1: 

Je vertelt aan een volwassene dat je wordt gepest, dit kan bijvoorbeeld aan papa, mama, leiding, vertrouwenspersoon op school of een juf/meester.  

Stap 2:

De volwassene deelt dit met de juf of meester. De juf of meester bespreekt het pesten in de klas. 

Stap 3:

De klas waar jij inzit maakt afspraken over pesten. Iedereen uit de klas ondertekent dit. 

Als het pesten dan toch nog doorgaat, dan gebeurt er het volgende:

Stap 4: 

 • De leerkracht/ouders/verzorgers/leerling meldt het pesten bij de pestcoördinator op school (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Jessika Markovic - van Loon is pest coördinator.
 • De pestcoördinator stelt het leerlingzorgteam op de hoogte
 • De leerkracht en de pestcoördinator gaan in gesprek met de gepeste(n) en de pester(s) en er worden afspraken gemaakt
 • Ouders/verzorgers van de leerlingen worden op de hoogte gesteld in een gesprek met de pestcoördinator en/of iemand van het leerlingzorgteam 
Blijft het pesten aanhouden dan zullen de volgende stappen elkaar opvolgen:

Stap 5: 

 • Het leerlingzorgteam stelt, in overleg met de pestcoördinator, het bevoegd gezag op de hoogte
 • Het bevoegd gezag gaat in gesprek met ouders/verzorgers van de betrokken leerlingen
 • De pester(s) krijgen een waarschuwing

Stap 6:

De pester(s) krijgt een time-out uit de klas gedurende een dag (maximaal drie keer)**

Stap 7: 

Bevoegd gaat over tot schorsen/verwijderen** 

* Zie voor uitgebreide informatie het pestprotocol (Schooldocumenten - Pedagogische zaken – Pestprotocol)
** Zie voor aanvullende informatie het protocol schorsen/verwijderen (Schooldocumenten – Protocollen – Beleidsstuk Schorsing Verwijdering 

 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!