Onderdeel van


Algemene informatie

Schooltijden en pauzes

Ma-di-do-vr 8.40 uur tot 15.10 uur
Wo 8.40 uur tot 12.30 uur
Ochtendpauze SO: 10.15 - 10.30 uur en middagpauze 12.00 - 12.25 uur
Ochtendpauze VSO: 10.30 - 10.45 uur en middagpauze VSO A1/VSO1/VSO2 12.25 - 12.45 uur, middagpauze VSO A2, VSO A3/VSO 3 12.45 - 13.05 uur
School open vanaf 8.15 uur

Extra vrije dagen voor de jongste kinderen

Vanaf dit schooljaar zijn er geen extra vrije vrijdagmiddagen meer voor onze jongste leerlingen.


zwembadZwemmen

Alle kinderen in het SO, vanaf 6 jaar, die nog geen A en/ of B diploma hebben, volgen 1x per week (op vrijdag) zwemonderwijs in het Vrijburgbad te Vlissingen.
De leerlingen in VSO A1 en VSO 1 gaan zwemmen wanneer er zicht is op het halen van een diploma of het belang van de zwemontwikkeling groot is.
De leerlingen in VSO 3 en VSO A3 gaan niet meer zwemmen. 
Er wordt gezwommen in twee groepen:

  • Groep 1:  13.00 -13.45 uur 
  • Groep 2:  13.45 -14:30 uur

 

Heen-en-weer schriftje/map/agenda

Elke leerling heeft een schriftje, map of agenda, door de ouders aangeschaft. In de SO-auti-structuurgroepen krijgen de leerlingen een map van school. 
Het schriftje, de map of agenda wordt gebruikt om praktische informatie met elkaar uit te wisselen. Op de groepsouderavond zal de leerkracht aangeven op welke wijze gebruik gemaakt wordt van de map, agenda of het schrift.
In de meeste gevallen is het onmogelijk voor de leerkracht om dagelijks in de map, agenda of het schrift te schrijven, omdat dit teveel ten koste gaat van de onderwijstijd. 
 

speelpleinKlasbord

Tegenwoordig wordt er door iedere klas gebruik gemaakt van de website Klasbord (www.klasbord.nl ) welke ook verkrijgbaar is als app. Iedere klas heeft zijn eigen unieke code. Deze wordt uitgedeeld aan het begin van elk schooljaar. Kinderen die van klas wisselen krijgen dus de code van hun nieuwe klas en worden verwijderd van het klasbord van de oude klas. Hierdoor houden we het kleinschalig en binnen de eigen groep. Op het klasbord zetten leerkrachten actuele informatie. Dit zijn vaak fotoís of verhalen over dingen die op en rondom school gedaan worden door de groep(en). De schoolkrant is hierdoor komen te vervallen.

 

Schoolreizen en schoolkampen

Alle klassen van de school gaan op schoolreis met uitzondering van VSO 3a en VSO 3b. Zij gaan elk jaar op kamp.  VSO A3 gaat eens per 2 jaar op schoolkamp. De data en kosten zijn nog niet bekend. 
Mocht u de schoolreis in termijnen willen betalen, neemt u dan contact op met de school. 
Eventuele mededelingen over de kampen krijgt u via nieuwsbrieven vanuit de klas.

Verlof

U kunt alleen verlof voor uw kind kunt aanvragen met het formulier ëverlofaanvraagí. Dit formulier is als bijlage bij de schoolgids gevoegd en verkrijgbaar bij de secretaresse van de school of hier te downloaden. Als uw kind naar de dokter moet, behoeft u dat alleen maar aan de school door te geven. Graag doorgeven voor of na schooltijd.

Zie verder de schoolgids: schoolverzuim / verlof / leerplichtwet.

Schoolregels

Met ingang van 24 september 2012 hanteren wij de volgende schoolregels. Deze regels hangen door heel de school op. 

 

 

Copyright © 2010 - 2020 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!