Op maandag 21 november vond de eerste ouderavond van dit schooljaar plaats. De avond stond in het teken van gezondheid, relaties en seksualiteit.

Mede door de samenwerking met vrijwilligers van verschillende instanties konden ouders informatie inwinnen over diverse soorten vrijetijdsbesteding voor hun zoon of dochter.
Aansluitend gaf de GGD een duidelijke voorlichting over gezond seksueel gedrag bij jongeren met een beperking.

Er wordt terug gekeken op een waardevolle avond.