Onderdeel van


Directie en personeel

DIRECTIE/ MANAGEMENTTEAM
Directeur Dhr. P.J. (Peter) Lijnse
Teamleider SO Meryem Walraven - Razani 
Teamleider VSO Marieke van Eersel

PERSONEEL (onderwijzend en onderwijsondersteunend)

 • Groepsleerkrachten
 • Ambulant begeleider voor kinderen in het regulier onderwijs in het regulier en/of ander speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs.
 • Stagebegeleiders
 • Onderwijsassistenten
 • Technisch assistent voor het vak techniek(met enkele conciërgetaken)
 • Directiesecretaresse
 • Logopedist
 • Orthopedagoog/psycholoog
 • Orthodidacticus internbegeleider leerlingzorg
 • Systeembeheerder
 • Oefentherapeut Cesar (ingehuurd door de school)
 • Schoonmaker (ingehuurd door de school)
 • Vakassistent koken
 • Vakassistent tuin
 • Psychodiagnostisch medewerker
 • Vakleerkracht gym

Bij de groepen kunt u zien wie er in welke groep werkt.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!