Onderdeel van


VSOA-b

Schoolbord met picto's
Beste lezers,
 
In dit stukje kunt u in het kort lezen wie wij zijn en wat we doen in VSO-Auti-b 

De klas:

In onze klas zitten 13 leerlingen in de leeftijd van ongeveer 12 tot 16 jaar. We hebben op dit moment 8 jongens en 5 meisjes in de klas. Sommige leerlingen zijn een hele week op school en sommige leerlingen volgend daarnaast ook een ander traject en zijn niet de volledige week in de klas
 
In auti-b werken verschillende juffen en een meesters:
op Maandag: juf Annemiek , juf Marije
op Dinsdag: juf Annemiek, meester Martijn
op Woensdag: juf Myrthe en juf Nicolien
op Donderdag: juf Myrthe en juf Nicolien
op Vrijdag: juf Annemiek en juf Nicolien
 
Daarnaast werken we op diverse momenten samen met een vakassistent voor techniek, koken, gym en tuin. 
 
In onze klas werken we altijd met een vast programma. Voor de kinderen is het programma zichtbaar gemaakt met een digitaal dagschema op het bord.  Soms heeft een leerling het daarnaast nog nodig om een individueel dagschema te gebruiken.
Wanneer een activiteit voorbij is, doorstrepen we het desbetreffende pictogram op het (evt. individuele) schema.
Iedere ochtend beginnen we met een dagopening waarbij de kalender en het dagschema bespreken. we voeren kort een gesprekje en dan gaan we vervolgens aan het werk. En elke dag sluiten we af met een evaluatie op de individuele doelen. 
 
In auti-b geven we de volgende vakken: rekenen, lezen, taal, spelling, begrijpend lezen/ luisteren, schrijven, sociale emotionele ontwikkeling, voorbereiding op werk, leren werken, leren leren,  gym, verkeer, creatieve vakken, huishoudkunde, techniek, tuin en koken.
 
Praktijkvakken:
Naast de cognitieve vakken, zoals lezen en rekenen besteden we ook veel tijd aan de praktijkvakken 
zoals koken, tuin, huishoudkunde en techniek. 
De leerlingen leren hier vaardigheden die ze later tijdens hun stage of werk nodig kunnen hebben. 
Tijdens de praktijkvakken geven we uiteraard aandacht aan de specifieke vaardigheden die horen bij dat vak. 
Maar ook aan het onderdeel leren leren (zoals zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, initiatief en samenwerken)  wordt veel aandacht geschonken. De leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk hun taken af te ronden, daarbij geholpen door verschillende soorten visualisaties, zoals foto's, picto's, plaatjes of geschreven tekst. 
We maken vaak een stappenplan in woord of picto of beide van een taak en daarna gaan de leerlingen zo zelfstandig mogelijk aan het werk.

Groepsstage:

Iedere dinsdag gaan we met een alle leerlingen van de klas op groepsstage naar theetuin het Kaslokaal in Oostkapelle. Daar oefenen we de op school geleerde vaardigheden in de praktijk.
 

Individuele stage

Een aantal leerlingen lopen een of meerdere dagen in de week een individuele stage. Deze trajecten worden begeleid door een stagebegleider van school.
 
Gym:
Op donderdag hebben we gym. De leerlingen krijgen les van een vakdocent, meester Raymond. 
Voor gym hebben alle leerlingen een sportbroek, t-shirt en gymschoenen nodig.  
Op vrijdag geeft meester Raymond ons ook Rots & Water. Daarbij leren we voor ons zelf opkomen.

Verjaardagen:

Het kind dat jarig is mag trakteren in de klas. De andere kinderen mogen een klein cadeautje, een kaart of een tekening geven.
 
Groeten van iedereen die werkt in VSO-auti-b

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!