Onderdeel van


VSO structuur

In VSO structuur zitten 14 leerlingen in de leeftijd van 15 t/m 20 jaar met de uitstroom gericht op taakgerichte- en arbeidsgerichte dagbesteding. 
Kenmerkend voor de eindgroep is de voorbereiding op de tijd na de Klimopschool. Leerlingen lopen tussen de 1 en 4 dagen stage in de week. In ons curriculum staat de beroepsvoorbereiding centraal. We werken aan de volgende vaardigheden:
 • Taakaanpak 
 • Uitgestelde aandacht en hulp vragen 
 • Zelfstandig doorwerken 
 • Samenwerken 
 • Reflectie op werk 
 • Sociale vaardigheden
 • Didactische vakken, gericht op uitstroom 

Schooldag

In onze klas werken we altijd met een vast programma. Voor de kinderen is het programma zichtbaar gemaakt met een digitaal dagschema. Iedere ochtend hanteren we een vast programma om de dag te starten; te beginnen met elkaar goedemorgen wensen, de absentielijst invullen, het dagprogramma bespreken, het weer bespreken etc. 
De vakken die gegeven worden in VSO3b zijn: mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, motorische vaardigheden, sociaal-emotionele vorming, seksuele vorming, vrije tijdsbesteding, gym, tuin, huishoudkunde, verzorging, koken, muziek, handvaardigheid, techniek en ICT.
 

Doelen

In de klas werken we aan de reguliere doelen voor de cognitieve vakken, maar ook sociale en emotionele vorming, leren leren (werkhouding) en een klein persoonlijke doel, gericht op eigen groei.
 

Personeel

De volgende mensen werken met deze klas:
 • Bianca de Kroo: groepsleerkracht (dinsdag en woensdag)
 • Melanie Janssen: groepsleerkracht, stagebegeleider (maandag & donderdag groepsleerkracht, vrijdag stagebegeleiding)
 • Jacuba Huysman: kooklessen op dinsdag 
 • Meester Leo: technieklessen  op donderdag
 • Meester Martijn: tuinlessen op donderdag 
 • Meester Raymond: gymlessen op donderdag 

Structuur en plezier

In de klas bieden we de leerlingen een veilig klimaat waarin de leerling optimaal kan en mag groeien en zichzelf mag zijn. 
 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!