Onderdeel van


VSO structuur

STAGE/EINDGROEP

De klas In VSO3b zitten 12 leerlingen in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar met de uitstroom gericht op taakgerichte- en arbeidsgerichte dagbesteding. 
Kenmerkend voor de eindgroep is de voorbereiding op de tijd na de Klimopschool. Leerlingen lopen tussen de 1 en 4 dagen stage in de week. Centraal staat daarin de beroepsvoorbereiding d.m.v. stages met veel aandacht voor:

 • Sociale vaardigheden;
 • Praktische vakken: de kennis, inzichten en vaardigheden nodig voor begeleid- en zelfstandig werken;
 • Arbeidstraining, die aansluit op de stages.

Dit betekent dat de jongeren praktische vaardigheden leren voor begeleid en/of zelfstandig werken. Het zwaartepunt ligt op het leren omgaan met jezelf, je medewerknemers en leidinggevenden. Verder wordt gewerkt aan:

 • Zelfstandigheid;
 • Zelfredzaamheid;
 • Socialisatie;
 • Vrijetijdsbesteding.

Schooldag

In onze klas werken we altijd met een vast programma. Voor de kinderen is het programma zichtbaar gemaakt met een digitaal dagschema. Iedere ochtend hanteren we een vast programma om de dag te starten, te beginnen met elkaar goedemorgen wensen, de absentielijst invullen, het dagprogramma bespreken, het weer bespreken ect. 
De vakken die gegeven worden in VSO3b zijn: mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, motorische vaardigheden, sociaal-emotionele vorming, seksuele vorming, vrije tijdsbesteding, gym, tuin, huishoudkunde, verzorging, koken, muziek, handvaardigheid, techniek en ICT.

Doelen

In de klas werken we aan de regulieren doelen voor de cognitieve vakken, maar ook sociale en emotionele vorming, leren leren (werkhouding) en een klein persoonlijke doel, gericht op eigen groei.

Personeel

De volgende mensen werken met VSO3b:

 • Juf Bianca: groepsleerkracht (maandag en vrijdag)
 • Juf Jessika: groepsleerkracht (dinsdag, woensdag, donderdag)
 • Juf Sanne: onderwijsassistent (dinsdag, woensdag, en vrijdag)
 • Juf Jacuba: kooklessen op dinsdag 
 • Meester Leo: technieklessen  op donderdag
 • Meester Martijn: tuinlessen op donderdag 
 • Meester Raymond: gymlessen op vrijdag

Structuur en plezier

In de klas is een typische sfeer terug te vinden waarin de leerling optimaal kan en mag groeien en zichzelf mag zijn. Door rustige leswisselingen, dagelijkse herhaling van het lesrooster en voorspelbaarheid te bieden vinden we dat de leerlingen in 3b het beste tot ontwikkeling komt.
Er is veel aandacht voor relatie vorming, zelfvertrouwen, sociaal contact en persoonsontwikkeling. 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van OZEO logo_ozeo  
De Jong One!