Onderdeel van


VSO 1

Welkom in VSO1!

Hieronder staat praktische informatie over de klas. 
VSO1 is de brugklas van de Klimopschool en in de klas zitten 11 leerlingen.

Personeel
De volgende mensen werken met VSO 1:

  • Karin Adriaanse: groepsleerkracht (maandag en dinsdag)
  • Annemieke Jongepier groepsleerkracht (woensdag t/m vrijdag)
  • Karin van Noorden: onderwijsassistent (maandag, dinsdagochtend en donderdag)
  • Kees ter Horst: techniekdocent (woensdagochtend)
  • Raymond Naerebout  (gymleerkracht donderdag)
  • Jacuba Huysman: kookassistent (vrijdagochtend)
  • Martijn Nijsse: onderwijsassistent (vrijdagmiddag)

We werken aan de hand van een thema. Dit thema is het thema vanuit Jongleren (methode voor leren werken). Het thema wordt geïntroduceerd met een startactiviteit en afgesloten met een eindactiviteit.Dit thema is voor het hele VSO hetzelfde.

Naast de schoolse vakken zoals rekenen, lezen en schrijven krijgen we ook praktijklessen. We werken bij praktijkvakken in de tuin, in de keuken, we oefenen met huishoudelijke taken in school bij huishoudkunde en we werken aan onze klusvaardigheid bij techniek en in de Zedemo ruimte oefenen we verschillende werkvaardigheden.

Tijdens de praktijkvakken wordt niet alleen geoefend met tuinieren, koken, klussen, schoonmaken maar er wordt ook gelet op werkhouding en taakaanpak van leerlingen (leren werken). Het vak leren werken staat bij elk praktijkvak centraal gezien werkhouding en taakaanpak erg belangrijk zijn voor het ontwikkelen van goede werknemersvaardigheden.

Het opbouwen van een goede werkconditie is een van de belangrijkste doelen in onze brugklas. Op school hebben we een eigen technieklokaal, een keuken en een mooie tuin met fruitbomen en een kas om de praktijkvakken uit te kunnen voeren. Verder werken we in de klas met coöperatieve werkvormen. Dit zijn werkvormen die stimuleren tot samenwerken. Ook zorgt het voor meer motivatie en afwisseling in de lessen.†Om de kinderen zo effectief mogelijk les te geven maken we ook gebruik van de Teach like a Champion.

Natuurlijk hebben de leerlingen in VSO1 ook gym, daarbij werken we aan onze motoriek, samenspel en het opbouwen van een basisconditie. De leerlingen die nog geen A-diploma hebben zwemmen op vrijdag van 13.30 tot 14.15 in het Vrijburgbad. De kinderen die niet zwemmen krijgen gewoon les op school.

Copyright © 2010 - 2020 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!