Onderdeel van


SO start

Hallo allemaal! Welkom in SO Start!

Hieronder een stukje informatie om onze klas een beetje beter te leren kennen.

De juffen van SO Start zijn:

  • Maandag: Juf Astrid & Juf Kim & Juf Quinty
  • Dinsdag: Juf Astrid & Juf Kim & Juf Quinty
  • Woensdag: Juf Kim & Juf Henny & Juf Quinty (na de kerstvakantie juf Susanne)
  • Donderdag: Juf Astrid & Juf Carolien & Juf Rosa (na de vakantie Juf Susanne)
  • Vrijdag: Juf Astrid & Juf Henny & Juf Rosa (na de vakantie Juf Susanne)

In SO Start werken ook nog een aantal andere juffen die ons komen helpen.
Juf Andrea, juf Nienke zijn onze logopedisten. Juf Andrea en juf Nienke geven zowel individuele- als groepslogopedie.
Juf Nynke en juf Bianca zijn kinderoefentherapeuten Cesar zij geven individuele therapie op het gebied van motoriek, tevens ondersteunen zij de vakgebieden schrijven en gym.

We werken in SO start ontwikkelingsgericht, dat betekent dat we aan thema's werken die aansluiten bij onze belevingswereld. We werken 6 tot 8 weken aan een thema.
Niet alleen alle vakken worden dan gekoppeld aan dit thema, maar ook de inrichting van de klas. In het begin en aan het eind van een thema doen we altijd een leuke activiteit. We doen dit vaak samen met de andere SO groepen.

Tijdens de werklessen werken we aan rekenen, taal, leren leren, schrijven en sociaal emotionele redzaamheid. We doen dit ieder op eigen niveau.
Bij taal praten we met elkaar over een onderwerp, we leren de picto's en letters herkennen en lezen.
Iedere dag werken we ook met een gebaar van de dag. Dit omdat wij zoveel mogelijk proberen te communiceren via ondersteunende gebaren.
Rekenen doen we ook: tellen, kleuren leren, begrippen als groot en klein, veel en weinig, herkennen van cijfers en ook werken we aan het ruimtelijk inzicht.
De tijd komt ook aan bod: welke dag is het, begrippen als morgen, middag, dagen van de week, seizoenen.
Ook krijgen wij schrijven, dit doen we volgens de methode Pennenstreken. We leren niet alleen letters en cijfers schrijven, maar ook oefenen wij onze motoriek. Dit doen we door o.a. zwaaien met je armen, werken met klei, muizentrapjes maken, tekeningen maken met scheerschuim en nog veel meer.

Op maandag en op woensdag hebben we gym. We hebben ÈÈn dag in de week zapp gym, dat is gymmen met allerlei toestellen. De andere dag doen we allerlei tikspelletjes, estafette of balspelletjes.

Op vrijdagmiddag krijgen de kinderen zwemles. Daarnaast spelen we lekker op het plein, in de klas met blokken, auto's en met de poppen en al het andere speelmateriaal dat aanwezig is in de klas. Natuurlijk mag uw kind speelgoed mee naar school nemen. Graag wel met naam erop!

Copyright © 2010 - 2020 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!