Onderdeel van


SO start

Hallo allemaal! Welkom in SO Start!

Hieronder een stukje informatie om onze klas een beetje beter te leren kennen.

De juffen van SO Start zijn:

  • Maandag: Juf Rachel en juf Henny
  • Dinsdag: Juf Rachel en juf Henny
  • Woensdag:  Juf Rachel en juf Henny
  • Donderdag: Juf Rachel en juf Yvonne
  • Vrijdag: Juf Rachel en juf Henny/juf Yvonne (om de week)

In SO Start werken ook nog een aantal andere juffen die ons komen helpen.
Juf Andrea, juf Nienke zijn onze logopedisten. Juf Nynke en juf Bianca zijn kinderoefentherapeuten Cesar zij geven individuele therapie op het gebied van motoriek, tevens ondersteunen zij de vakgebieden schrijven en gym.

We werken in SO start ontwikkelingsgericht, dat betekent dat we aan thema's werken die aansluiten bij onze belevingswereld. We werken 6 tot 8 weken aan een thema.
Niet alleen alle vakken worden dan gekoppeld aan dit thema, maar ook de inrichting van de klas. In het begin en aan het eind van een thema doen we altijd een leuke activiteit. We doen dit vaak samen met de andere SO groepen.
 
Tijdens de werklessen werken we aan rekenen, taal, leren leren, schrijven en sociaal emotionele redzaamheid. We doen dit ieder op eigen niveau.
Bij taal praten we met elkaar over een onderwerp, we leren de picto's en letters herkennen en lezen.
Iedere dag werken we ook met een gebaar van de dag. Dit omdat wij zoveel mogelijk proberen te communiceren via ondersteunende gebaren.
 
Op maandag en op woensdag hebben we gym.
Op donderdag leren we tijdens onze lunch ons eigen brood te smeren, beleggen en te snijden.
Op vrijdag hebben we tosti dag. Dan maken we in de klas lekkere tosti's.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!