Onderdeel van


Schoolmaatschappelijk werk

De Klimopschool heeft voor 8 uur per week schoolmaatschappelijk werker in dienst.

Hij heeft verschillende taken. 
Bij nieuwe leerlingen gaat hij op huisbezoek, zodat we onze leerlingen zo goed mogelijk leren kennen. 
Ouders kunnen contact met de schoolmaatschappelijk werker opnemen wanneer ze vragen hebben op het gebied van o.a. vrije tijd, wonen, dagbesteding en opvoeding. 
Ook heeft de maatschappelijk werker regelmatig gesprekken met kinderen, op vraag van ouders. Bijvoorbeeld als een kind niet lekker in zijn vel zit. 
Verder maakt de maatschappelijk werker deel uit van de Commissie van Begeleiding. Wanneer er vanuit school zorgen zijn betreffende een leerling, kan hij hierbij als tussenpersoon betrokken worden. Bijvoorbeeld door samen met ouders in gesprek te gaan om de situatie te verduidelijken en met hen op zoek te gaan naar oplossingen.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!