Onderdeel van


Kwaliteit

NVLFteken op pagina logopedie kwaliteitkwaliteitsregisterteken op pagina logopedie kwaliteit

Kwaliteitsregister en beroepsgroep NVLF

Andrea  en Nienke staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. In 2019 is Andrea her-geregistreerd tot 2024 en Nienke is in 2018 her-geregistreerd tot 2023.
KP nummer Andrea : 09900259991
KP nummer Nienke: 59908792291
Andrea en Nienke zijn beiden lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Kwaliteitskring
Andrea en Nienke nemen deel aan een Kwaliteitskring. De Kwaliteitskring komt 6 keer per jaar bij elkaar. Er worden o.a. cursussen georganiseerd, casus besproken, lezingen gehouden en de laatste ontwikkelingen omtrent logopedie en onderwijs worden doorgenomen en besproken.

Opleidingen/cursussen

Andrea van der Heul
Andrea werkt sinds 1998 op de Klimopschool. In 1996 is zij afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Daarna heeft zij onder andere de volgende opleidingen en cursussen gevolgd:

 • Bachelor master autisme
 • Eetproblematiek bij ASS
 • AutismeBelevingsCircuit
 • PECS, inclusief nascholing
 • Cursus Hodson & Paden (articulatietherapie)
 • Logopedie en Downsyndroom
 • De logopedist als coach
 • Aan de slag met woordenschat 
 • Communicatieve functies: Prompt 1

Nienke Bouwens
Nienke is op de Klimopschool gestart met haar stage in 2006. Zij is in 2007 afgestudeerd aan de Hogeschool in Rotterdam en is toen ook gestart met werken op de Klimopschool.
Nienke heeft onder andere de volgende cursussen gevolgd:

 • Cursus Hodson & Paden (articulatietherapie)
 • Pragmatiek in de praktijk
 • Spontane taalanalyse en implicaties voor de logopedische begeleiding
 • Scholing woordenschat
 • Denkstimulerende Gespreksmethodiek van Marion Blank
 • Jonge stotterende kinderen
 • Logopedie en Down-syndroom
 • Cursus Dyslexie
 • AutismeBelevingsCircuit (ABC)
 • Expressieve communicatie bij Autisme
 • Communicatieve functies: Prompt 1

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!