Onderdeel van


KansPlus afdeling Walcheren verzorgt met vrijwilligers disco-avond, dansavond, filmavond, jaarlijkse busreis, sinterklaasviering, kerstmaaltijd, carnaval, playbackshow, zwemmen met zwemvereniging stormvogel, etc. Verder kunt u er terecht met vragen betreffende problemen betreffende mensen met een verstandelijke beperking, zoals WMO, PGB etc.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!