Onderdeel van


VSO A 3

Hè hallo,
 
Wij zijn VSOA3. Wij zijn de eind auti-groep van het VSO. In onze klas zitten op dit moment 12 leerlingen.
Heel bijzonder dit jaar is dat dit alleen maar jongens zijn. Omdat alle leerlingen in de klas een individuele stage lopen, is onze groepssamenstelling iedere dag anders.
 
Op maandag & dinsdag lopen 'bijna' alle leerlingen stage. De leerlingen die geen stage hebben worden opgevangen door juf Jolanda of in A2/A1. Woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij les van juf Rachel en Juf Esmee. Ons rooster ziet er dus als volgt uit: 
  • Maandag: Juf Jolanda of A2 en A1. 
  • Dinsdag: Juf Jolanda of A2 en A1.
  • Woensdag t/m vrijdag: Juf Rachel en juf Esmee. 
  • Op donderdag hebben wij ís ochtends techniek van meester Kees. Op vrijdag hebben wij gym van meester Raymond. 

Praktijkvakken 

Op donderdag hebben wij ís middags de praktijkvakken:
  • Koken
  • Huishoudkunde
  • Magazijn
  • Werken op locatie
Dit doen wij samen met VSO A2. We werken in kleine groepjes en wisselen iedere week van onderdeel. 

Stage

Als leerlingen 17 jaar zijn gaan ze voor het eerst stage lopen. Met een arbeidsinteressetest wordt gekeken waar de voorkeur van de leerling ligt. Hierna wordt gezocht naar een passende stageplek. De leerling gaat in het begin 1 dag in de week stage lopen, als ze 18 jaar zijn 2 dagen en als ze 19 jaar zijn 3 dagen. Als de leerlingen 20 jaar zijn nemen ze afscheid van school en gaan ze werken. Vaak is dit een werkplek die èèn van de stageplaatsen is geweest.
De stage is om te ontdekken wat past er bij mij, wat vind ik leuk en hoe gaat het. Juf Janneke en juf Denice zijn de stagebegeleiders en bezoeken regelmatig de stageplekken.
De leerling neemt een stagemap mee waarin leerdoelen staan. Deze worden iedere keer op stage en op school door de stagebegeleider besproken. Ook wordt de koppeling naar de klas gemaakt, zodat waar nodig vaardigheden op school geoefend kunnen worden.
 
Groetjes van A3!
 

Copyright © 2010 - 2020 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!