Onderdeel van


SO C

Hoi allemaal!

Wij zijn SO C en we willen hieronder iets over onze groep vertellen!
De juffen en meesters van groep SO C zijn: 
  • Op maandag: Juf Kim en meester Evert
  • Op dinsdag: Juf Kim en meester Evert
  • Op woensdag: Juf Kim en juf Lia
  • Op donderdag: Juf Raghield en juf Lia
  • Op vrijdag: Juf Raghield en juf Lia
We hebben ook nog een stagiaire op maandag en woensdag. Haar naam is juf Brigitte.

In onze groep zitten 8 kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. 

In SOC werken we ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat we aan thema's werken die aansluiten bij onze belevingswereld. We werken 6 tot 8 weken aan een thema. In het begin en aan het eind van een thema doen we vaak een leuke activiteit. We doen dit meestal samen met de andere SO groepen.
Gedurende de dag werken we aan rekenen, taal, leren leren, sociaal emotionele vaardigheden en zelfstandigheid. Ook hebben we praktijk vakken, we leren bij Meester Kees techniek, doen computer- en tabletvaardigheden op, leren we koken, en zelfs ook schoonmaken. 

Op maandag en woensdag gaan we ook nog lekker gymmen.
Natuurlijk spelen we iedere dag  buiten en sluiten we de dag altijd af met spel in de klas. 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!