Onderdeel van


SO A

Even voorstellen:
Wij zijn SO a.
In onze groep zitten 14 kinderen van 8 t/m 12 jaar. Hieronder vertellen wij meer over onze groep.
 
De juffen zijn:
  • Op maandag, dinsdag en woensdag: juf Regina en juf Lia
  • Op donderdag en vrijdag: juf Regina en juf Mona
  • Op dinsdag en woensdag is juf Marije ook in de klas en op vrijdag komt juf Carolien in de klas.
 
We werken ontwikkelingsgericht. We werken met thema's die aansluiten bij onze belevingswereld. We werken 6 tot 8 weken aan een thema. Alle vakken worden gekoppeld aan dit thema.
 
We beginnen iedere dag met het sterkind van de dag, het bespreken van het dagprogramma op het digibord en de kalender. We sluiten de dag af met complimenten en te bespreken wat goed gegaan is.
 
Elke dag lezen, rekenen en schrijven we. We werken in niveau groepen en groep doorbrekend met de kinderen van SO b en SO start/ midden.
Bij taal/ lezen werken we met de methodes Veilig leren lezen, Leespraat, Estafette en Taalverhaal.
Bij rekenen werken we veel met concreet materiaal zoals geld, telmateriaal, eierdozen enz.
Op de laptops werken we met het programma Gynzy, hiermee oefenen we spelling en rekenen.
Soms gaan we samen aan de slag met een coöperatieve werkvorm zoals "zoek iemand die", in tweetallen werken, mix en koppel. Zo leren we samenwerken met elkaar.
We oefenen in zelfstandig werken met onze blauwe map en/ of ladekastje. Tijdens deze les zetten we ons kaartje op groen als we zelf verder kunnen en op rood als we een vraag hebben. 
 
Op woensdag en vrijdag hebben we gym, dit doen we groepsdoorbrekend met de kinderen van SO b. 
 
Wij krijgen ook les in koken, tuin, techniek en huishoudkunde. We leren basisvaardigheden.
 
Iedere dag werken we aan hoe we met elkaar omgaan. Hiervoor gebruiken we de schoolregels en  spelen en werken we samen. Bij de sociaal emotionele ontwikkeling leren we bijvoorbeeld gevoelens herkennen en uiten, sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf, rekening houden met een ander.
 
Groetjes van alle kinderen en alle juffen van SO a
 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!