Onderdeel van


SO A

Even voorstellen:
Wij zijn SO a.
In onze groep zitten 12 kinderen van 8 t/m 12 jaar. Hieronder vertellen wij meer over onze groep.
 
De juffen zijn:
  • Op maandag, dinsdag en woensdag: juf Regina en juf Adrianne
  • Op donderdag en vrijdag: juf Regina en juf Mona
 
We werken ontwikkelingsgericht. We werken met thema's die aansluiten bij onze belevingswereld.†We werken 6 tot 8 weken aan een thema. Alle vakken worden gekoppeld aan dit thema.
 
We beginnen iedere dag met het ësterkind van de dagí, het bespreken van het dagprogramma op het digibord en de kalender. We sluiten de dag af met complimenten en te bespreken wat goed gegaan is.
 
Elke dag lezen, rekenen en schrijven we. We werken met de methodes Veilig leren lezen, Estafette en Taalverhaal. We schrijven met de methode: Pennenstreken. Bij rekenen werken we uit de methode de Rekenboog. Hier leren we rekenen met bijvoorbeeld een getallenlijn, met de kralenketting, met eierdozen en met geld.
Op de laptops werken we met het programma Gynzy, hiermee oefenen we spelling en rekenen. 
Soms gaan we samen aan de slag met een coöperatieve werkvorm zoals "zoek iemand die", in tweetallen werken, mix en koppel. Zo leren we samenwerken met elkaar. 
We oefenen in zelfstandig werken met onze blauwe map. Tijdens deze les gaat het stoplicht op rood (stil werken) en zetten we ons kaartje op groen als we zelf verder kunnen en op rood als we een vraag hebben. 
 
Op maandag en woensdag hebben we gym, dit doen we groepsdoorbrekend met de kinderen van SO b. 
 
Wij krijgen ook les in koken, tuin, techniek en huishoudkunde. We leren basisvaardigheden.
 
Iedere dag werken we aan hoe we met elkaar omgaan. Hiervoor gebruiken we de schoolregels en  spelen en werken we samen. Bij de sociaal emotionele ontwikkeling leren we bijvoorbeeld gevoelens herkennen en uiten, sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf, rekening houden met een ander.
 
Groetjes van alle kinderen en alle juffen van SO a
 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!