Onderdeel van


SO 2A

Even voorstellen:

Wij zijn SO 2A.
In onze groep zitten 13 kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Hieronder vertellen wij meer over onze groep.

De juffen zijn:

  • Op maandag, dinsdag en woensdag: juf Regina en juf Carolien
  • Op donderdag en vrijdag: juf Regina en juf Mona
  • Op alle ochtenden werkt juf Maartje met kinderen individueel of in groepjes. 

We werken ontwikkelingsgericht. We werken met thema's die aansluiten bij onze belevingswereld. We werken 6 tot 8 weken aan een thema. Alle vakken worden gekoppeld aan dit thema. We starten en sluiten het thema met een leuke activiteit.

We beginnen iedere dag met het "sterkind van de dag", het bespreken van het dagprogramma op het digibord en de kalender. We sluiten de dag af met complimenten voor het "sterkind van de dag".

Elke dag lezen, rekenen en schrijven we. We werken met de methodes Veilig leren lezen, Estafette en Taalverhaal. We schrijven met de methode: Pennenstreken.
Bij rekenen werken we uit de methode de Rekenboog. Hier leren we rekenen met bijvoorbeeld een getallenlijn, met de kralenketting, met eierdozen en met geld. Soms gaan we samen aan de slag met een coöperatieve werkvorm zoals 'zoek iemand die', in tweetallen werken, mix en koppel. Zo leren we samenwerken met elkaar.
We oefenen in zelfstandig werken met onze blauwe map. Tijdens deze les gaat het stoplicht op rood (stil werken) en zetten we ons kaartje op groen als we zelf verder kunnen en op rood als we een vraag hebben.

Op maandag en dinsdag hebben we gym. Op vrijdag gaan de kinderen zwemmen die nog geen A en B diploma hebben, de andere kinderen gaan gymen.

Wij krijgen ook les in koken. We leren basisvaardigheden.

Iedere dag werken we aan hoe we met elkaar omgaan. Hiervoor gebruiken we de schoolregels en spelen en werken we samen. Bij de sociaal emotionele ontwikkeling leren we bijvoorbeeld gevoelens herkennen en uiten, sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf, rekening houden met een ander.

Groetjes van alle kinderen en alle juffen van SO 2A

Copyright © 2010 - 2020 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!