Onderdeel van

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  • Home

PO in actie

 Download de brief 
                                                                                        Middelburg, 15 juni 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en daarmee ook over de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw begrip en steun.

De werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. 

Ook op de Klimopschool zijn de problemen merkbaar:
- Wanneer een leerkracht ziek is, is er regelmatig geen vervanging beschikbaar. Dit kan beteken dat uw kind opgevangen wordt door een onbevoegde collega, in een andere (volle) groep geplaatst wordt of zelfs thuis moet blijven.

- Er zijn minder ondersteunende collega’s beschikbaar voor onze leerlingen, die vaak intensieve begeleidingsbehoeften hebben. Hierdoor pakken de leerkrachten noodgedwongen ook de zorgtaken op zich, wat ten koste gaat van het lesgeven.

- De administratieve verplichtingen en andere bijkomende taken reizen de pan uit. Dit gaat ten koste van de kerntaken van de leerkrachten, namelijk het voorbereiden en uitvoeren van de lessen.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen. 

Op 27 juni zullen de basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland een uur later opengaan dan normaal, zo ook de Klimopschool. Noteert u deze datum dus alvast in uw agenda. Aanvullende informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Team Klimopschool

Download de brief 

HIER VINDT U ONS

Klik voor ons adres op het oranje prikkertje in de kaart!

Copyright © 2010 - 2018 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre
De Jong One!