Onderdeel van

VSO 1

Welkom in VSO1!

Hieronder staat praktische informatie over de klas. 
VSO1 is de brugklas van de Klimopschool en in de klas zitten 12 leerlingen.

Personeel
De volgende mensen werken met VSO 1:

  • Maaike Hoogstrate-Kel: groepsleerkracht (maandag , dinsdag en woensdag)
  • Annemieke Jongepier groepsleerkracht (woensdag t/m vrijdag)
  • Anita Smit: onderwijsassistent (dinsdag,  donderdag en vrijdag)
  • Martijn Nijsse: onderwijsassistent (maandagmiddag)
  • Kees ter Horst: techniekdocent (donderdagmiddag) 
  • Jacuba Huisman; kookdocent (maandagochtend) 

We gaan veel groepsdoorbrekend werken met VSO 2. Dit betekent dat bij rekenen, mondelinge taal, lezen , leren leren en de praktijkvakken (tuin en huishoudkunde) les kan krijgen van de leerkracht of assistent van VSO 2. In VSO2 werken Roos van Liere en Martijn Nijsse.

We werken aan de hand van een thema. Dit thema is het thema vanuit de methode STIP. Het thema wordt altijd afgesloten met een eindactiviteit.  

Naast de schoolse vakken zoals rekenen, lezen en schrijven krijgen we ook praktijklessen. We werken bij praktijkvakken in de tuin, we oefenen met huishoudelijke taken onder huishoudkunde en we werken aan onze klusvaardigheid bij techniek. Vanaf dit schooljaar zal VSO1 op maandag onder de kookles de kantine gaan verzorgen. Dit houdt in dat leerlingen broodjes, soep of andere lekkernij maken om vervolgens te verkopen aan personeel in de pauze. Tijdens de kookles wordt niet alleen geoefend met koken, maar er wordt er gelet op werkhouding en taakaanpak van leerlingen (leren leren).  Het vak leren leren staat bij elk praktijkvak centraal gezien werkhouding en taakaanpak erg belangrijk zijn voor het ontwikkelen van goede werknemersvaardigheden.

Op school hebben we een eigen technieklokaal, twee keukens en een mooie tuin met fruitbomen en kassen om de andere praktijkvakken uit te kunnen voeren. 
Verder werken we in de klas veel met coöperatieve werkvormen. Dit zijn werkvormen die stimuleren tot samenwerken. Ook zorgt het voor meer motivatie en afwisseling in de lessen. Om de kinderen zo effectief mogelijk les te geven maken we ook gebruik van de Teach lik a Champion. 

Dit schooljaar hebben de leerlingen van VSO 1 en VSO2 samen gym op woensdag. De leerlingen die nog geen A en B zwemdiploma hebben zwemmen op vrijdag van 12.15 tot 13.00 uur in het Vrijburgbad. De kinderen die niet zwemmen krijgen gewoon  les op school. 

Met vriendelijke groet,

De juffen en meesters uit VSO1 

 

Copyright © 2010 - 2017 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre
De Jong One!