Onderdeel van

SO A 1a

Hallo allemaal,

Ik wil jullie graag iets vertellen over onze klas: A-1. Dit is de jongste auti-structuur groep van de Klimopschool. Er zitten 11 kinderen bij ons in de klas, waarvan de jongste 5 jaar oud is en de oudste 12.

Er werken drie juffen in onze groep en we hebben dit jaar ook weer een stagiaire.

 • Op maandag werken: Juf Mariska en Juf Henny en onze stagiaire. 
 • Op dinsdag werken: Juf Mariska en Juf Henny en onze stagiaire.
 • Op woensdag werken: Juf Mariska en Juf Frederike ( vervangt juf Astrid) en onze stagiaire.
 • Op donderdag werken:Juf Mariska en Juf Henny.
 • Op vrijdag werken: Juf Mariska en Juf Henny. 

Er wordt een heleboel gewerkt en geleerd bij ons in de klas.

Wat we allemaal gaan doen staat op ons dagschema, daarop kan ieder kind precies zien wat hij of zij moet gaan doen. Als we ergens mee klaar zijn geeft de juf ons een geel kaartje (overgangskaartje) en gaan we op ons dagschema kijken wat we dan mogen gaan doen.  

Iedere dag beginnen we met de kring; we zeggen elkaar goede morgen, we bekijken de kalender en het weer en wat we die dag allemaal gaan doen. Daarna praten we elkaar bij over wat we thuis gedaan hebben.

Na de kring staat er aan tafel werken op ons dagschema. Aan onze werktafel werken we helemaal zelfstandig aan rekenen, lezen en schrijven en een heleboel andere dingen die we eerst bij de juf aan de ëaanleer tafelí hebben geleerd. Deze activiteiten komen iedere dag terug, daarnaast doen we natuurlijk ook nog een heleboel andere leuke dingen.

 • Op maandag ochtend: Rekenen en werken/spelen op de computer. We werken allemaal aan een eigen lap top op ons eigen niveau aan rekenen en media wijsheid.
 • Op maandag ochtend: Leren leren/ADL. We werken aan de onderdelen plannen en organiseren, werkhouding, taakaanpak en reflectie op werk. Hele belangrijke dingen die we voor onze zelfstandigheid en ons werk later hard nodig zullen hebben. Ook werken we individueel aan ADL vaardigheden die onze zelfredzaamheid bevorderen.
 • Op maandag middag: STIP, waarbij we veel over emoties leren en wereldoriëntatie waarbij we rond ons thema werken en nieuwe woorden leren rondom dit thema.
 • Op dinsdag ochtend: Gym in de toestellen gymzaal. We  klimmen, zwaaien, springen en schommelen wat af.
 • Op dinsdag middag: PUK, hij leert ons allerlei nieuwe woorden rondom het thema en brengt mooie boeken om te lezen mee, en tekenen.
 • Op woensdag: Verkeer, als het weer het toelaat wandelen we in de wijk en leren we in een groep lopen, luisteren naar instructie en oversteken en route lopen. Realistisch rekenen, waarbij we rekenbegrippen en rekenhandelingen leren (toepassen) in het dagelijks leven.
 • Op donderdag ochtend: Gym in de spelletjes gymzaal. We leren allerlei verschillende sport en spel vaardigheden.
 • Op donderdag middag: Muziek en handvaardigheid, ook altijd rondom het huidige thema.
 • Op vrijdag: Zwemmen (voor de kinderen van 8 jaar en ouder).

Copyright © 2010 - 2017 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre
De Jong One!